„Ćwiczyć każdy może”

2014-03-25 12:43:39

Dnia 8 Kwietnia o godz. 10.00

Odbędzie się ,, Dzień ze sportowcem’’

Na spotkaniu Trener porozmawia z dziećmi o tym, jak ważne jest aktywne spędzanie czasu, pokaże kilka sztuczek piłkarskich oraz poćwiczy z dziećmi z kolorowym sprzętem Socatots.