Uwaga rodzice

2014-09-30 13:05:17

Od października rozpoczynają się zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami

zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.