WYJAZD DO OPERY I FILHARMONII 28 MAJA

2015-05-13 12:37:14

Z OKAZJI DNIA DZIECKA

DNIA 28 MAJA /CZWARTEK/

DZIECI Z PRZEDSZKOLA POJADĄ DO

OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ

TEMAT SPOTKANIA : Jesteś inny? - nic nie szkodzi !!!

 W trakcie spotkań edukatorzy - w sposób adekwatny do wieku uczestników - dotykają takich problemów jak tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość. Przybliżają i tłumaczą różne ludzkie uczucia, myśli i zachowania. Starają się uzmysłowić, że wszyscy mają prawo do poszanowania swoich zachowań i poglądów - nawet jeśli nie wszystkim one odpowiadają. Pokazują, że tolerancja to też kształtowanie postawy, która umożliwia otwartą dyskusję na drażliwe tematy.

9.20 – WYJAZD AUTOKAREM Z PRZEDSZKOLA

10.00-11.00- WARSZTATY O TOLERANCJI

11.20 – PLANOWANY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA