Urodziny Mai- STO LAT!

Różne techniki plastyczne

zajęcia matematyczne

Zajęcia popołudniowe

Zajęcia ruchowe

zabawy plastyczne

Instrumenty muyczne

Zajecia matematyczne

Rybka Tadeusz

Mama Sandy prezentuje zawod i czyta książkę przedszkolakom- DZIĘKUJEMY!