TEMATYKA REALIZOWANA W STYCZNIU W GRUPIE

KANGURKI

Tydzień 1: PRZEZ OKRĄGŁY ROK

Tydzień 2:BIAŁO DOOKOŁA

Tydzień 3: BABCIA I DZIADEK

Tydzień 4: LUBIMY ZIMĘ

Tydzień 5: SPORT TO ZDRWIE

 

Niechaj dziadzio z babciunią…
/Zofia Rogoszówna/

Niechaj Dziadzio z Babunią tak
nam długo żyją,
póki komar i mucha morza nie 
wypiją.

Oj, ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

aż się Babcia i Dziadzio
nażyją do woli!

Piosenka dla babci i dziadka
/Małgorzata Nawrocka/

1.Przyszli goście: puk! puk! puk!
Biją serca: stuk! stuk! stuk!
Ref: Dla kochanej babci,
kochanego dziadka
nie zabraknie dzisiaj kwiatka (bis)
2.Przyszli goście, tralala!
Każdy gość laurkę ma.
Ref: Dla kochanej babci... (bis)