GODZINA PLANOWANE DZIAŁANIA
6.30- 8.00
 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne według zainteresowań i potrzeb dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieckiem,
 • praca wyrównawcza, korekcyjno- kompensacyjna
8.00- 8.20
 • ćwiczenia poranne
 • zabawy ruchowe integrujące grupę
8.20- 8.30
 • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • przygotowanie do śniadania
8.30- 9.00
 • śniadanie- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania podczas posiłku
 • czynności higieniczne po śniadaniu
9.00- 11.20
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z harmonogramem
 • zabawy dowolne, niekierowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w kącikach tematycznych
 • gry i zabawy dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
11.20- 11.30
 • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • przygotowanie do obiadu
11.30- 12.00
 • obiad- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
 • czynności higieniczne po obiedzie
12.00- 12.40
 • odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, bajce
 • zabawy wyciszające, odprężające
 • słuchanie literatury dziecięcej
12.40- 14.10
 • zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem
 • zabawy dydaktyczne, integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne prowadzone przez nauczycielkę
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według potrzeb i zainteresowań dzieci
14.10- 14.20
 • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • przygotowanie do podwieczorku
14.20- 14.40
 • podwieczorek- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
 • czynności higieniczne po podwieczorku
14.40- 17.00
 • zabawy stymulujące wszechstronny rozwój wychowanków z różnych dziedzin aktywności
 • spontaniczna aktywność wychowanków zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami
 • rozchodzenie się dzieci zgodnie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka
 • czynności porządkowe w salach przedszkolnych