Zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 31.05.2013.  

Projekt "Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom"

Dnia 1 czerwca 2011 Towarzystwo Amicus rozpoczęło realizację projektu pod nazwą "Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest promocja równych szans kobiet i mężczyzn oraz stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez otwarcie bezpłatnego punktu przedszkolnego o nazwie KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW. Jego działalność opiera się na zapewnieniu kompleksowej opieki nad dziećmi w wieku 3 -5 lat, których rodzicami/ opiekunami prawnymi są pracownicy organizacji pozarządowych działających na terenie Białegostoku. Praca w organizacji pozarządowej charakteryzuje się nienormowanym czasem pracy, co niejednokrotnie utrudnia połączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, dlatego też, przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -19.00. Oferujemy również pomoc rodzicom pracującym w weekendy -- punkt będzie czynny w tych samych godzinach. Przedszkole będzie mieściło się przy ulicy Kraszewskiego.

Rekrutacja do KLUBU MAŁYCH ODKRYWCÓW będzie miała charakter ciągły, zaś jej pierwszy etap ruszy już w sierpniu! Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na stronę projektu www.maliodkrywcy.org. Znajdziecie tam państwo komplet dokumentów potrzebnych do rekrutacji, które należy złożyć do biura projektu przy ulicy Brukowej 28 w Białymstoku.

Zapraszamy wszystkich pracowników organizacji pozarządowych do udziału w naszym projekcie!