mgr Ewa Białomyzy -  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studium Medyczne w Białymstoku. Ukończyłam  kurs kawlifikacyjny z zakresu Organizacja i Zarzadzanie Oświatą na podstawie zgody wydanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty . Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,, świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

 • ,,Dar zabawy - innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla",
 • ,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu - Oxford Uniwersity Press, Polanglo", 
 • ,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi",
 • ,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu''
 • ,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi''
 • ,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?''
 • ,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci''
 • ,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.''
 • ,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole''
 • ,, Kraina Muzyki''
 • ,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''
 • kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
 • udział w seminarium naukowym pod hasłem; "Otwórz się i pomagaj'' i wiele innych.....

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.


mgr Ewelina Szestowicka

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W przedszkolu ,,Klub Małych Odkryców" pracuję od 2011 roku. Za główny cel stawiam sobie stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków umożliwiających ich wszechstronny rozwój. Dbam nie tylko o sferę edukacyjną, ale także i emocjonalną swoich wychowanków. Staram się z uśmiechem i radością pomagać w odkrywaniu świata naszym przedszkolakom. Poprzez działania edukacyjne połączone z zabawą próbuję zapoznać dzieci z otaczającym je światem. Szczególnie lubię podejmować działalność plastyczną, podczas której wykonujemy wspólnie z dziećmi wiele twórczych prac stosują różnorodne techniki. Prowadząc w przedszkolu koła zainteresowań o tematyce artystycznej mogę poszerzać własną pasję, ale też towarzyszyć w rozwijaniu kompetencji plastycznych moich wychowanków. Staram się stale podnosić własne kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą cudownej 3 latki, z którą staram się spędzać swój wolny czas. Jestem osobą ambitną, cierpliwą i konsekwentną. Cenię sobie szczerość i punktualność. Lubię podróże te małe i duże oraz dobrą książkę. 


mgr Wioleta Gliniecka - nauczyciel kontraktowy

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej przedszkolną oraz wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Praca z dziećmi jest moją pasją i sensem życia. Patrząc na ich uśmiechnięte twarze oraz iskierki w oczach wiem, że podążam właściwą drogą. To, co podopieczni otrzymają od nas dziś zaowocuje w przyszłości, dlatego zawsze znajduję w sobie siłę oraz pogodę ducha, aby stawić czoło przeciwnościom i z radością witać każdy nowy dzień. Staram się podnosić własne kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, i kursach, m.in.:

Warsztat szkoleniowy. Wstęp do Sensoplastyki (Inkubator Inspiracji )

Diagnoza i Terapia ręki- szkolenie I i II stopnia(Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor)

Integracja Sensoryczna (Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor)

Animator Zabaw dla Dzieci (Akademia Animatora)

„Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.


mgr Joanna Świrydowicz

Ukończyłam stacjonarne studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz stacjonarne studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną radość i poczucie spełnienia zawodowego. Myśl Konfucjusza odzwierciedla moje motto zawodowe: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła.” Dlatego podczas zajęć staram się stosować tradycyjne metody pracy z przedszkolakami, jak również nie boję się wprowadzać innowacyjnych metod nauczania stymulujących wszechstronny rozwój dzieci, m.in. poprzez zajęcia z elementami sensoplastyki.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą wspaniałej córeczki. Jestem osobą pogodną, otwartą i kreatywną. Cenię sobie punktualność i prawdomówność. W wolnej chwili lubię poeksperymentować w kuchni, rozwiązywać krzyżówki i układać puzzle.


mgr Anna Szydłowska 

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz animacja kultury z arteterapią. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku.

Staram się, aby uśmiech towarzyszył mi każdego dnia. Już dawno temu wiedziałam, że praca z dziećmi jest tym, co chcę robić w przyszłości. Po uczestnictwie w Projektorze – Wolontariacie Studenckim oraz po przebytych praktykach podczas studiów tylko upewniłam się, że to właśnie to. Szczęście i uśmiech na twarzy dziecka są wielką nagrodą za pracę, w którą wkładam całe serce. Zależy mi na tym, aby podczas moich zajęć pobudzać w dzieciach kreatywność oraz chęć poznawania świata.

W trakcie studiowania poszerzałam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych dodatkowych szkoleniach, warsztatach między innymi:

,,W co się bawić z dziećmi”

,,Eksperymenty – nauka czy magia”

,,Samoocena ucznia i nauczyciela jako ważny element procesu dydaktycznego”

,,Skup się! – jak wzmacniać koncentrację u dzieci w wieku przedszkolnym”

,,Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - ćwiczenia i zabawy"

,,Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów"

,,Gry i innowacyjne zabawy wspierające motorykę dużą i małą dziecka"


mgr Agnieszka Belicka

Ukończyłam studia I stopnia o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia II stopnia o specjalności pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku.

Praca z dziećmi jest dla mnie czymś wyjątkowym, ponieważ dzięki niej odczuwam satysfakcję i poczucie, że robię w swoim życiu coś wartościowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk zawodowych, a także uczestnictwa w różnych działaniach wolontariackich, które utwierdziły mnie w podjęciu decyzji, że chcę pracować z dziećmi. Motto, którym kieruję się w pracy zawodowej, jest następujące: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak. Te słowa powinny być inspiracją dla każdego nauczyciela, ponieważ uśmiech na twarzy dziecka powinien być celem działań edukacyjno-wychowawczych oraz współpracy nauczyciela z rodzicami dziecka.

W planowaniu procesu edukacyjnego staram się dostrzegać indywidualne potrzeby, zdolności, zainteresowania każdego dziecka, ponieważ tylko wtedy dziecko może odnosić sukcesy na tym najważniejszym szczeblu nauki, jakim jest edukacja przedszkolna. Również staram się zadbać o to, aby dziecko czuło się bezpiecznie oraz postrzegało mnie, jako inspiratora działań edukacyjnych, które powinny obejmować wszystkie sfery rozwojowe dziecka. 

Staram się podnosić własne kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, szkoleniach, warsztatach oraz kursach, między innymi:

 - Studia podyplomowe o specjalności – Oligofrenopedagogika – Uniwersytet w Białymstoku;

- Warsztat Animacji Czasu Wolnego (Animator);

- Kurs Języka Angielskiego - TELC B2 (Glotta – Uniwersytet w Białymstoku);

- Warsztat metodyczny z zakresu wykorzystania edukacji finansowej dzieci Cha-Ching (Prudential);

- Warsztaty w formie wolontariatu – Projekt ,,Podlaska Akademia Przyrody”.

Jestem osobą otwartą, opiekuńczą, odpowiedzialną, dbającą o porządek oraz kreatywną. Wolny czas spędzam z rodziną oraz przyjaciółmi.


mgr Zuzanna Borkowska

Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej oraz II stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również szkołę policealną w zawodzie Terapeuty zajęciowego. Do tej pory doświadczenie zdobywałam podczas praktyk odbywanych na studiach oraz pracując w przedszkolu, jak i w żłobku. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a możliwość obserwacji codziennych postępów dzieci wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptację oraz możliwość wszechstronnego rozwoju. Ukończone kursy:

,, Kraina Muzyki''

,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''

​„Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.