mgr Ewa Białomyzy -  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również Studium Medyczne w Białymstoku. Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,, świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

,,Dar zabawy - innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla",
,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu - Oxford Uniwersity Press, Polanglo", 
,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi",

,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu''

,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi''

,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?''

,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci''

,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.''

,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole''

,, Kraina Muzyki''

,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''
kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
udział w seminarium naukowym pod hasłem; "Otwórz się i pomagaj'' i wiele innych.

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.

 


mgr Ewelina Szestowicka

Jestem absolwentką pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki  i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Za główny cel stawiam sobie stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków umożliwiających ich wszechstronny rozwój. Jestem osobą cierpliwą i konsekwentną, dbam nie tylko o sferę edukacyjną, ale także i emocjonalną swoich wychowanków. Staram się z uśmiechem i radością pomagać w odkrywaniu świata naszym przedszkolakom. Swoim wychowankom oferuję serdeczność oraz poczucie bezpieczeństwa. Poprzez działania edukacyjne połączone z zabawą próbuję zapoznać dzieci z otaczającym je światem. Podczas moich zajęć m.in. wykonujemy wspólnie z dziećmi wiele twórczych prac plastycznych stosują różne techniki, poznajemy literaturę dla najmłodszych, śpiewamy piosenki, gramy na instrumentach muzycznych, uczymy się pojęć matematycznych, bawimy się w zabawy naśladowcze, rytmiczne, umuzykalniające i ruchowe.

Staram się stale podnosić własne kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach, m.in.:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (MODM)
Jak zorganizować zajęcie w formie rozmowy, aby dzieci w niej uczestniczyły? (MODM)
Namiot doświadczania świata czyli polisensoryczne poznawanie rzeczywistości (PiP UwB)
Opowiadanie odtwórcze- jako sposób na poszerzenie słownika dziecka (MODM)
Jak inspirować aktywność werbalną dzieci opowiadanie twórcze (MODM)
Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne (KLANZA)
Zabawy i i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania w przedszkolu (MODM)
Tulipan śpi- zabawa inscenizowana (MODM)
Zajęcia plastyczne maluchów (MODM)
Zabawy umuzykalniające z wykorzystaniem metody C. Orffa i R. Labana (MODM)
Podstawowa pierwsza pomoc (Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej)
Kurs kierowników wycieczek (Centrum Edukacji Ekspert)
Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności plastycznych dla dzieci i młodzieży, cz.I. Różnorodne techniki plastyczne (KLANZA)

 


 


 

 

mgr Wioleta Gliniecka

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej przedszkolną oraz wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Praca z dziećmi jest moją pasją i sensem życia. Patrząc na ich uśmiechnięte twarze oraz iskierki w oczach wiem, że podążam właściwą drogą. To, co podopieczni otrzymają od nas dziś zaowocuje w przyszłości, dlatego zawsze znajduję w sobie siłę oraz pogodę ducha, aby stawić czoło przeciwnościom i z radością witać każdy nowy dzień. Staram się podnosić własne kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, i kursach, m.in.:

Warsztat szkoleniowy. Wstęp do Sensoplastyki (Inkubator Inspiracji )

Diagnoza i Terapia ręki- szkolenie I i II stopnia(Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor)

Integracja Sensoryczna (Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor)

Animator Zabaw dla Dzieci (Akademia Animatora)

 

mgr Joanna Świrydowicz

Ukończyłam stacjonarne studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz stacjonarne studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną radość i poczucie spełnienia zawodowego. Myśl Konfucjusza odzwierciedla moje motto zawodowe: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła.” Dlatego podczas zajęć staram się stosować tradycyjne metody pracy z przedszkolakami, jak również nie boję się wprowadzać innowacyjnych metod nauczania stymulujących wszechstronny rozwój dzieci, m.in. poprzez zajęcia z elementami sensoplastyki.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą wspaniałej córeczki. Jestem osobą pogodną, otwartą i kreatywną. Cenię sobie punktualność i prawdomówność. W wolnej chwili lubię poeksperymentować w kuchni, rozwiązywać krzyżówki i układać puzzle.

 

Poczas urlopów i zwolnień lekarskich pomaga nam:

Emilia Zakrzewska

W lipcu 2015 roku ukończyłam studia I stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku. Zamierzam kontynuować studia II stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Językiem Angielskim.

Moją zaletą jest punktualność, co bardzo ułatwia mi życie. Jestem zorganizowana i komunikatywna, potrafię zgodnie pracować w zespole. Staram się być uczynna i pomagać innym. Jestem otwarta i szczera w stosunku do innych ludzi. Myślę, że można mi zaufać i zwierzyć się z tajemnic. Jestem konsekwentna i uparta w dążeniu do celu. Staram się nie zrażać błędami, z uśmiechem witać każdy dzień oraz pozytywnie podchodzić do kolejnych wyzwań i doświadczeń. Zawsze staram się myśleć optymistycznie.

Interesuje się muzyką oraz sportem. Uwielbiam czytać książki przygodowe. Lubię pracę z dziećmi, która daje mi wiele radości.