W przedszkolu Klub Małych Odkrywców realizowany jest program WIELOINTELIGENTNE ODKRYWANIE ŚWIATA W PRZEDSZKOLU autorstwa Moniki Zatorskiej i Aldony Kopik. Założenia programu zostały dostosowane do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

Koncepcję programu stanowi teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która ukazuje wyjątkowość i niepowtarzalność każdego człowieka. Zgodnie z powyższą teorią istnieje wiele stosunkowo odrębnych inteligencji, ale jeszcze nie wszystkie zostały do końca nazwane i zbadane. Wszystkie inteligencje odkryte dotychczas są równoprawne – żadna nie jest wyższa od innej. „Teoria Inteligencji Wielorakich opracowana została na bazie  ośmiu inteligencji: językowej, matematyczno – logicznej, ruchowej, muzycznej, wizualno – przestrzennej, interpersonalnej i intrapersonalnej, przyrodniczej” ( WIELOINTELIGENTNE ODKRYWANIE ŚWIATA W PRZEDSZKOLU program wychowania przedszkolnego, 2011, s.10).