Program Wychowania Przedszkolnego „Rozwój-Wychowanie-Edukacja”, Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, wyd. Nowa Era, 2019.

Rozwój – odgrywa kluczową rolę w diagnozie, planowaniu pracy z dzieckiem, oddziaływaniu kompensującym i wspierającym dziecko ze względu na jego indywidualne możliwości i potrzeby.

Wychowanie – determinuje organizację współpracy z rodzicami, metody i formy oddziaływań w trakcie zajęć z dziećmi w kontekście przyjętego systemu wartości,

a także w kontekście wskazanych wymagań podstawy programowej.

Edukacja – jest oparta na wiedzy uzyskanej dzięki diagnozie rozwoju, wspomagana przyjętymi sposobami oddziaływań wychowawczych, w tym  współpracy z domem rodzinnym, dostosowana do wymagań wypływających z podstawy programowej, a przy tym musi dawać gwarancję sukcesu każdemu dziecku mającemu rozpocząć naukę w szkole.

U podstaw programu leży m.in. przekonanie, że wychowanie i edukacja małego dziecka z roku na rok staje się coraz większym wyzwaniem dla polskich nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy uważnie obserwując rozwój swoich wychowanków, zastanawiają się nad tym, jak przygotować dzieci na kolejne zmiany w bardzo szybko rozwijającym się świecie, pomagając im równocześnie funkcjonować tu i teraz. Świat dziecka w wieku przedszkolnym jest złożony z dwóch najważniejszych sfer: domu rodzinnego i przedszkola. Jak sprawić, aby małe dziecko, wkraczające w świat pełen wspaniałych przygód i niebezpieczeństw, uczące się odróżniania dobra od zła, poznające siebie oraz innych w różnych sytuacjach, miało mądre wsparcie w dorosłych, którzy towarzyszą mu na co dzień?  Coraz częściej dochodzimy do wniosku, że aktywność współczesnych dzieci bywa skrajnie wyolbrzymiona lub tłumiona – brakuje mądrej równowagi. Jak otworzyć drzwi do prawidłowego rozwoju dziecka, o którym tak wiele mówimy, a który z roku na rok budzi coraz większy niepokój? Okazuje się, że kluczy do tych drzwi nie musimy szukać daleko. Te, które wskazuje nam nauka, znajdują się w samym człowieku i w sposób naturalny, niejako od wewnątrz aktywizują w dziecku drogę prawidłowego rozwoju. Wystarczy je nazwać i zacząć wykorzystywać celowo, planowo i świadomie

Program i zestaw materiałów edukacyjnych „Dzieciaki w akcji” to sposób na wychowanie mądrych i szczęśliwych dzieci. Dzieci prawdziwie szczęśliwe są przede wszystkim wtedy, gdy mają oparcie w odważnych rodzicach i silnych nauczycielach, gdy czują się kochane, akceptowane, aktywne, wolne. I tak właśnie od wychowania dochodzimy w końcu do uczenia się, które nadaje sens temu, co dziecko robi. Dlatego głównym celem jest dawanie nauczycielom siły, rodzicom odwagi, a dzieciom szczęścia. Towarzyszy w tym wszystkim bardzo głęboka znajomość psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki, ale również, a może przede wszystkim, praktyki.

Program wychowania przedszkolnego "Dary Zabawy'' F. Froebel - to twórcze rozwiązania i inspiracje do codziennej pracy.

Niemiecki, pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej , twórca tzw, „ogródków dziecięcych’’, architekt i miłośnik przyrody

- W 1805 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole, w która prowadzona była zgodnie z założeniami pedagogicznymi reprezentowanymi przez Johanna Pestalozziego, który zakładał, że o rozwoju każdego dziecka decyduje siła intelektualna, fizyczna, a także moralna.

-  Autorską koncepcję filozofii wychowania Froebel oparł na trzech głównych ideach:

  •  jedności wszechświata
  • szacunku dla dziecka i jego indywidualności
  • znaczeniu zabaw w rozwoju dziecka

- Zabawom z darami zawsze towarzyszył śpiew, ruch, recytacja, prace manualne.

- Koncepcję pedagogiczną F.Froebla realizują, promują i wykorzystują między innymi takie   kraje jak: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Chiny, Włochy.

Program „Dar zabawy’’założenia programowe sięgają tradycji edukacyjnych przełomów wieków, jak i wychodzą naprzeciw potrzebom współczesności. Rola dziecka i zabawy jest podstawą konstruktywnej rzeczywistości edukacyjnej. Przestrzeń zabawy tworzy samo dziecko

Korzyści dla dziecka płynące z pracy  wg programu „Dar zabawy’’:

swobodny, naturalny, wszechstronny rozwój
kształtowanie umiejętności współpracy, wzajemnego szacunku
duża samodzielność, samoświadomość, motywacja
rozwój kreatywności, twórczego myślenia
dążenie do ładu, porządku, systematyczności, równowago
fascynacja światem, naturą

Działanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Strona Konkursu: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/