Program wychowania przedszkolnego- ,,Kocham przedszkole"

Program wychowania przedszkolnego- ,,Kocham Przedszkole" jest przede wszystkim skupiony na dziecku oraz jego aktualnej i najbliższej sferze rozwoju. Program podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma za zadanie towarzyszyć dziecku, poprzez inicjowanie oraz nieustanne stymulowanie wszelkich procesów rozwoju dziecka1.

W programie zostało wyszczególnionych osiem obszarów, które opierają się na najnowszej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i są związane z treściami zarówno edukacyjnymi, jak i wychowawczymi. Każdy obszar został uszczegółowiony, przez co można wyraźnie dostrzec wzrost wiedzy i umiejetności charakterystycznych dla dzieci w okreslonym wieku (3- 6 lat), a także podkreśla to fakt stopniowania wymagań w planowanym procesie kształcenia dziecka2.

Program opiera się konstruktywistycznej teorii uczenia się oraz koncepcji Lwa Wygotskiego. Cele kształcenia i wychowania podzielono na cztery obszary osiągnięć dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. Mają one zapewnić zindywidualizowane wspomaganie rozwoju dziecka3.

Treści kształcenia zostały zróżnicowane na poszczególne przedziały wiekowe: 3- 4 latki, 4- 5 latki oraz 5- 6 latki, przez co mogą być one dostosowywane do dzieci młodszych oraz starszych w danej grupie wiekowej4.

 

1 M. A. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek, ,,Kocham przedszkole- program wychowania przedszkolnego, Warszawa 2017,s. 4.

2 M. A. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek, ,,Kocham przedszkole..., op. cit., s. 4.

3 M. A. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek, ,,Kocham przedszkole..., op. cit., s. 10.

4 M. A. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek, ,,Kocham przedszkole..., op. cit., s. 15.