Program Wychowania Przedszkolnego „Rozwój-Wychowanie-Edukacja”, Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, wyd. Nowa Era, 2019.

Rozwój – odgrywa kluczową rolę w diagnozie, planowaniu pracy z dzieckiem, oddziaływaniu kompensującym i wspierającym dziecko ze względu na jego indywidualne możliwości i potrzeby.

Wychowanie – determinuje organizację współpracy z rodzicami, metody i formy oddziaływań w trakcie zajęć z dziećmi w kontekście przyjętego systemu wartości,

a także w kontekście wskazanych wymagań podstawy programowej.

Edukacja – jest oparta na wiedzy uzyskanej dzięki diagnozie rozwoju, wspomagana przyjętymi sposobami oddziaływań wychowawczych, w tym  współpracy z domem rodzinnym, dostosowana do wymagań wypływających z podstawy programowej, a przy tym musi dawać gwarancję sukcesu każdemu dziecku mającemu rozpocząć naukę w szkole.

U podstaw programu leży m.in. przekonanie, że wychowanie i edukacja małego dziecka z roku na rok staje się coraz większym wyzwaniem dla polskich nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy uważnie obserwując rozwój swoich wychowanków, zastanawiają się nad tym, jak przygotować dzieci na kolejne zmiany w bardzo szybko rozwijającym się świecie, pomagając im równocześnie funkcjonować tu i teraz. Świat dziecka w wieku przedszkolnym jest złożony z dwóch najważniejszych sfer: domu rodzinnego i przedszkola. Jak sprawić, aby małe dziecko, wkraczające w świat pełen wspaniałych przygód i niebezpieczeństw, uczące się odróżniania dobra od zła, poznające siebie oraz innych w różnych sytuacjach, miało mądre wsparcie w dorosłych, którzy towarzyszą mu na co dzień?  Coraz częściej dochodzimy do wniosku, że aktywność współczesnych dzieci bywa skrajnie wyolbrzymiona lub tłumiona – brakuje mądrej równowagi. Jak otworzyć drzwi do prawidłowego rozwoju dziecka, o którym tak wiele mówimy, a który z roku na rok budzi coraz większy niepokój? Okazuje się, że kluczy do tych drzwi nie musimy szukać daleko. Te, które wskazuje nam nauka, znajdują się w samym człowieku i w sposób naturalny, niejako od wewnątrz aktywizują w dziecku drogę prawidłowego rozwoju. Wystarczy je nazwać i zacząć wykorzystywać celowo, planowo i świadomie

Program i zestaw materiałów edukacyjnych „Dzieciaki w akcji” to sposób na wychowanie mądrych i szczęśliwych dzieci. Dzieci prawdziwie szczęśliwe są przede wszystkim wtedy, gdy mają oparcie w odważnych rodzicach i silnych nauczycielach, gdy czują się kochane, akceptowane, aktywne, wolne. I tak właśnie od wychowania dochodzimy w końcu do uczenia się, które nadaje sens temu, co dziecko robi. Dlatego głównym celem jest dawanie nauczycielom siły, rodzicom odwagi, a dzieciom szczęścia. Towarzyszy w tym wszystkim bardzo głęboka znajomość psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki, ale również, a może przede wszystkim, praktyki.