Klub Małych Odkrywców jest placówką, której cechą charakterystyczną jest stosowanie wielu ciekawych metod pracy z dziećmi. W naszym przedszkolu stosujemy elementy następujących metod:

 

Metoda Pedagogiki Zabawy

Metoda proponuje wybieranie odpowiednich zestawów zabaw, które nie zwierają elementów  intensywnej rywalizacji. Pedagogika zabawy operuje różnymi środkami: słowo pisane i mówione, jest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima.


Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss

Metoda ta polega na przybliżaniu dzieciom muzyki klasycznej przez tzw. aktywne słuchanie. Wiąże się to z wykonywaniem prostych układów rytmiczno- tanecznych do utworów muzyki poważnej.


Pedagogika Celestyna Fraineta

Zdaniem autora tej metody celem pedagogiki  jest stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju dziecka. Aby było to możliwe Celestyn Frainet zakłada stosowanie następujących technik:

  1. Technika swobodnego tekstu.
  2. Fiszki autokreatywne.
  3. Korespondencja międzyszkolna.
  4. Gazetka szkolna.
  5. Swobodna ekspresja plastyczna, muzyczna i teatralna.
  6. Doświadczenia poszukują

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Metoda opierająca się na naturalnym , spontanicznym ruchu organizmu. Podstawą pracy tą metodą jest rozwijanie wszechstronnych funkcji ciała przez wykonywanie specyficznych, zaplanowanych ruchów ciała w rytm specjalnie dobranej muzyki. 


Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

  • świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe
  • świadomość przestrzeni i działania w niej
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.


Metoda twórczej gimnastyki  R. Labana

Inaczej nazywana metodą improwizacji ruchowej, uwzględnia  ona naturalną potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym. Posługuje się różnymi formami ruchu i ekspresji ruchowej, tańcem, zabawą , ćwiczeniami ruchowo- muzycznymi  oraz opowieścią ruchową. Pozwala ona rozwijać się dziecku m.in. w zakresie wyczucia własnego ciała, przestrzeni, doskonalenia płynności wykonywanych ruchów czy współdziałania z partnerem, grupą.


Masażyk relaksacyjny/muzyka relaksacyjna

Masaż to jedna z technik relaksacyjnych, służąca pogłębianiu kontaktów pomiędzy dziećmi, odprężeniu, wyciszeniu, łagodzeniu napięć. W metodzie tej stosowany jest spowolniony ruch oraz różne gesty, np. głaskanie, drapanie, masowanie.

Muzyka relaksacyjna pozwala na kształtowanie pozytywnych emocji, pozwala redukować lęki, poprawia samopoczucie. Polega na słuchanie utworów odpowiednio dobranej muzyki. Bardzo ważne jest zbudowanie nastroju oraz dostosowanie tempa, tonacji.