GODZINA PLANOWANE DZIAŁANIA
6.30- 8.20
 • schodzenie się dzieci
 • zabawy dowolne według zainteresowań i potrzeb dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieckiem
 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę
8.20- 8.30
 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe
 • przygotowanie do śniadania
8.30- 9.00
 • śniadanie- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
 • czynności higieniczne po śniadaniu
9.00- 11.20
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z harmonogramem
 • zabawy dowolne, niekierowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w kącikach tematycznych
 • gry i zabawy dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
11.20- 11.30
 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe
 • przygotowanie do obiadu
11.30- 12.00
 • obiad- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
 • czynności higieniczne po obiedzie
12.00- 14.10
 • leżakowanie- grupa "Kangurki" i "Pszczólki"
 • odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub bajce- grupa ,,Żyrafki”
 • zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem- grupa ,,Żyrafki”
 • zabawy dydaktyczne, integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne prowadzone przez nauczycielkę- grupa ,,Żyrafki”
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według potrzeb dzieci- grupa ,,Żyrafki”
14.10- 14.20
 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe
 • przygotowanie do podwieczorku
14.20- 14.40
 • podwieczorek- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
 • czynności higieniczne po podwieczorku
14.40- 17.00
 • zabawy stymulujące wszechstronny rozwój wychowanków z różnych dziedzin aktywności
 • tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu spontanicznej aktywności
 • rozchodzenie się dzieci zgodnie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka