Wychowawca: mgr Ewelina Szestowicka

Grupę Żyrafki tworzą dzieci od 3,5 do 5 lat. Dzieci codziennie przyswajają nowe wiadomości poprzez zabawę. Pracujemy z kartami pracy Kolekcja przedszkolaka. Żyrafki rozwijają swoje umiejętności na podstawie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.


Mali Odkrywcy to wspaniałe dzieci. Każde z nich jest indywidualnie traktowane przez nauczyciela. Wspieramy dzieci i staramy się rozwijać ich indywidualne pasje. Chcąc zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju korzystamy z dostępnych pomocy naukowych i narzędzi badawczych. W przedszkolu prowadzone są regularne obserwacje rozwoju dzieci. Trzy razy do roku nauczyciel wypełnia arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dzieci, który w przypadku prośby rodzica jest udostępniany do wglądu. Dzieci biorą również udział w zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole. Mali Odkrywcy nigdy się nie nudzą! :-)