Wychowawca: mgr Wioleta Gliniecka

                        mgr Joanna Świrydowicz

Nasza grupa to 2,5 i 3,5 letnie przedszkolaki.
Mali Odkrywcy to wspaniałe dzieciaki. Każde z nich zasługuje na indywidualne podejście i zainteresowanie, jakim nauczycielki starają się obdarzyć wszystkie dzieci.


Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju każdego dziecka korzystamy z dostępnych narzędzi badawczych. W przedszkolu prowadzone są reagularnie obserwacje rozwoju dzieci. Trzy razy w roku nauczyciel wypełnia arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dzieci, który każdorazowo jest udostępniany rodzicom do wglądu. Nasza grupa jest ciekawa świata i interesuje się wszystkim co ją otacza. Rozwijamy czynności samoobsługowe, ale nie zapominamy róznież o wspólnej zabawie. Podczas  zajęć staramy się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i  malować. Lubimy zabawy  na placu zabaw i spacery na świeżym powietrzu. Chętnie bierzemy udział w dodatkowych zajęciach, podczas których nabywamy wiele nowych umiejętności. Naszym pomocnikiem w przyswajaniu wiedzy jest podręcznik Entliczek.