Kontakt do Żłobka "Klub Małych Odkrywców"

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

tel. 85 710 24 01

tel. 697 002 697

e-mail: zlobek@maliodkrywcy.org

​dyrekcja: e.bialomyzy@wp.pl

 


Opłaty prosimy wnośić do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na poniższe dane :

Towarzystwo Amicus

ul. Brukowa 28 lok 8

15-889 Białystok

Bank PKO SA Białystok, nr konta: 40 1240 5211 1111 0010 4918 3787

 


e-mail: biuro@maliodkrywcy.org