Opłata miesięczna stała – 580,00 zł w okresie od 01.09.2016 - 31.08.2019 r. obejmuje:

  • zajęcia podstawowe- realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia dodatkowe (zajęcia sportowe - przedszkoliada, taneczne- fabryka tańca,  krav maga, język rosyjski, język angielski, basen, logopeda),
  • koła dodatkowe, które prowadzą wychowawczynie,
  • koszt obowiązkowego grupowego ubezpieczenia dziecka,
  • opłata za całodzienne wyżywienie.

 

 

Opłaty prosimy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na poniższe dane:


Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok 8
15-889 Białystok
Bank PKO SA Białystok
Nr konta 40 1240 5211 1111 0010 4918 3787