1. Opłata miesięczna stała – 944,00 zł obejmuje całodzienną opiekę wraz z realizacją zajęć dydaktycznych i zabaw opartych na różnych formach aktywności twórczej i ruchowej tj.:

  • zabawy dydaktyczne : układanki, puzzle, klocki, zabawy kształcące wymowę, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze, zabawy fundamentalne, zabawy paluszkowe,
  • zabawy manualno - konstrukcyjne : wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków,
  • zajęcia plastyczne różnymi metodami: rysowanie kredkami, pastelami, stemplowanie, lepienie z plasteliny, masy plastycznej,  malowanie farbami palcem i pędzelkiem, wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału,
  • zajęcia z bajką ( bajka czytana, mówiona),
  • zajęcia z muzyką: zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne tj. klaskanie, tupanie itp., zapoznanie dzieci z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu: cicho, głośno, szybko, wolno, ze wspięciem na pięty, palce, w przysiadach, śpiewanie i słuchanie piosenek, ćwiczenia słuchowe,
  • zajęcia praktyczne ,, Kącik małego odkrywcy'',
  • zajęcia ruchowe,
  • edukacja zdrowotna, czyli nauka i kształtowanie nawyków higieniczno - zdrowotnych w codziennych czynnościach,
  • nauka samodzielności – nauka samodzielnego spożywania posiłków i mycie rączek, toaleta, ubieranie się itp.,
  • zajęcia w domku lustrzanym (w kąciku doświadczeń), który stymuluje rozwój wszystkich zmysłów dzieci.

2. Koszt obowiązkowego grupowego ubezpieczenia dziecka.

3. Opłata za całodzienne wyżywienie.

Nasz Żłobek zakwalifikował się do Programu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH  plus", konkurs „MALUCH plus” 2018, Kwota przyznanej dotacji wynosi 150,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Dotacja dotyczy dzieci objętych opieką w żłobku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r - W związku z tym koszt opieki pomniejsza się o przyznaną dotację i wynosi 750,00 zł.


  

Opłaty prosimy wnosić  z góry do 10 dnia każdego miesiąca na adres:

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok 8
15-889 Białystok
Bank PKO SA Białystok
Nr konta 40 1240 5211 1111 0010 4918 3787