SIERPIEŃ

I.TEMAT TYGODNIA: TĘCZA

II. TEMAT TYGODNIA:PODWODNY ŚWIAT

III.TEMAT TYGODNIA:ŚPIEW I MUZYKA

IV.TEMAT TYGODNIA:KONIEC WAKACJI