mgr Ewa Białomyzy -  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz  Studium Medyczne w Białymstoku. Ukończyłam kurs kawlifikacyjny z zakresu Organizacja i Zarzadzanie Oświatą na podstawie zgody wydanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty . Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,, świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

,,Dar zabawy - innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla",
,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu - Oxford Uniwersity Press, Polanglo", 
,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi",

,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu''

,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi''

,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?''

,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci''

,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.''

,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole''

,, Kraina Muzyki''

,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''

​ „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.


kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,


udział w seminarium naukowym pod hasłem; "Otwórz się i pomagaj'' i wiele innych.

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.


 

 


Ewelina Dacewicz - Opiekunka dziecięca                            

Z zawodu jestem pedagogiem. Mam duże doświadczenie w opiece nad dziećmi. Przed podjęciem pracy w żłobku przez 6 lat pracowałam jako niania. Z wszystkimi podopiecznymi nadal utrzymuję kontakt. Rodzice, których dziećmi się opiekowałam mówią, że mam "dobry wpływ na ich dziecko". Lubię pracę z dziećmi, przynosi mi ona satysfakcję. Jestem osobą pogodną i życzliwą. Miła atmosfera i dobra zabawa podczas której dzieci zdobywają nowe umiejętności są dla mnie najważniejsze, a uśmiech na twarzy malucha jest największą nagrodą. Ukończyłam kurs ,,Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

 


mgr Barbara Czajkowska - Opiekunka dziecięca

Ukończyłam w 2012 r. Uniwersytet w Białymstoku, Kierunek: Pedagogika, Uzyskany tytuł: Magister

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Ukończony warsztat ( 40 godz.)- 07. 06. 2011 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku,    
Szkoła dla rodziców i wychowawców  „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”, „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Można pisać o sobie wiele, ja posłużę się cytatem Janusza Korczaka:

,,Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać
mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze.
Dobry człowiek to taki, który czuje, co drugi czuje!
 (O, jakie to cudne!)''

Prywatnie jestem mamą 6, 5 letniego synka. Moim największym doświadczeniem w życiu jest bycie rodzicem. To jednocześnie dar i zadanie, ogromna odpowiedzialność. Staram się w relacjach z dzieckiem kierować się tym mottem.

Dzieci odzwierciedlają nas samych, czyli rodziców, nasze zachowania, gesty, w jaki sposób zwracamy się do siebie. Moje dziecko uczy mnie pokory, szacunku i wolności.

Jako człowiek: ciepła, empatyczna, serdeczna. Wymagająca wobec siebie, czasami surowa w swoich wypowiedziach. 

W życiu staram się podążać wybraną drogą, która jest niełatwa. Moją nagrodą jest Niebo.

 


Adrianna Malinowska - Opiekunka dziecięca 


Jestem absolwentką Medycznego Studium Zawodowego o kierunku technik analityki medycznej,odbyłam praktyki zawodowe w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Białostockim Centrum Onkologii oraz w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.Aktualnie skonczyłam  pierwszy rok szkoły policealnej na kierunku opiekunka dziecięca, uzyskany w przyszłym roku dyplom pozwoli mi na rozwijanie się w pracy z dziećmi. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą 5 letniej dziewczynki ,razem odkrywamy świat,nawzajem uczymy się patrzenia na rzeczywistość.
                            


 


mgr Zuzanna Sieredzińska - Opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej oraz II stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na wydziale Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również szkołę policealną w zawodzie Terapeuty zajęciowego. Do tej pory doświadczenie zdobywałam podczas praktyk odbywanych na studiach oraz pracując w przedszkolu, jak i w żłobku. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a możliwość obserwacji codziennych postępów dzieci wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptację oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

Ukończone kursy:

,, Kraina Muzyki''

,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''

​„Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.