mgr Ewa Białomyzy -  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz  Studium Medyczne w Białymstoku. Ukończyłam kurs kawlifikacyjny z zakresu Organizacja i Zarzadzanie Oświatą na podstawie zgody wydanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty . Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,, świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

 • ,,Dar zabawy - innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla",
 • ,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu - Oxford Uniwersity Press, Polanglo", 
 • ,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi",
 • ,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu''
 • ,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi''
 • ,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?''
 • ,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci''
 • ,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.''
 • ,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole''
 • ,, Kraina Muzyki''
 • ,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''
 • ​ „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
 • -kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • -udział w seminarium naukowym pod hasłem; "Otwórz się i pomagaj'' i wiele innych.....

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.


Emilia Anchimiuk - Opiekunka dziecięca

Ukończyłam studia I stopnia o specjalności pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną oraz szkołę policealną w zawodzie Terapeuta zajęciowy.

Doświadczenie zawodowe pedagoga i terapeuty zajęciowego zdobywałam odbywając praktyki w przedszkolach, szkole specjalnej i oddziałach szpitalnych. Praca w WTZ z osobami niepełnosprawnymi dawała mi ogromną satysfakcję widząc postępy podopiecznych. Taka praca wymaga ogromnej cierpliwości, chęci niesienia pomocy, ciepła i uśmiechu. Te cechy idealnie mnie odzwierciedlają. Na swojej ścieżce zawodowej miałam okazje pracować z dziećmi z zespołem Aspergera. Swego rodzaju wyzwanie dające poczucie spełnienia w roli pedagoga. Pracując z dziećmi w przedszkolu i świetlicy szkolnej najważniejszy był uśmiech i zadowolenie dzieci z odbytych zajęć.

Cenie sobie aktywność fizyczną. Sama trenuję karate kyokushin i prowadzę zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie zajęć stosuję ćwiczenia gimnastyczne, różne formy zabawowe (dzieciaki to uwielbiają) łącząc to wszystko z elementami technicznymi karate. Dużą uwagę przywiązuję do prawidłowej postawy ciała dziecka w trakcie zajęć. Pragnę przytoczyć słowa mistrza Masutatsu Oyamy, które są potwierdzeniem mej pracy z dziećmi, zaangażowania i radości jaką mi ona daje: ”Jeśli jesteś pewien własnych słów, dążeń, myśli i działań i starasz się z całych sił, nie będziesz musiał żałować tego co robisz”.              

W wolnym czasie biegam z psem, tworzę kompozycje florystyczne i wypalam w drewnie.                                                                                                                                                                                                


mgr Barbara Czajkowska - Opiekunka dziecięca

Ukończyłam w 2012 r. Uniwersytet w Białymstoku, Kierunek: Pedagogika, Uzyskany tytuł: Magister

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Ukończony warsztat ( 40 godz.)- 07. 06. 2011 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku,    
Szkoła dla rodziców i wychowawców  „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”, „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Można pisać o sobie wiele, ja posłużę się cytatem Janusza Korczaka:

,,Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać
mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze.
Dobry człowiek to taki, który czuje, co drugi czuje!
 (O, jakie to cudne!)''

Prywatnie jestem mamą 6, 5 letniego synka. Moim największym doświadczeniem w życiu jest bycie rodzicem. To jednocześnie dar i zadanie, ogromna odpowiedzialność. Staram się w relacjach z dzieckiem kierować się tym mottem.

Dzieci odzwierciedlają nas samych, czyli rodziców, nasze zachowania, gesty, w jaki sposób zwracamy się do siebie. Moje dziecko uczy mnie pokory, szacunku i wolności.

Jako człowiek: ciepła, empatyczna, serdeczna. Wymagająca wobec siebie, czasami surowa w swoich wypowiedziach. 

W życiu staram się podążać wybraną drogą, która jest niełatwa. Moją nagrodą jest Niebo.

 


Adrianna Malinowska - Opiekunka dziecięca 


Jestem absolwentką Medycznego Studium Zawodowego o kierunku technik analityki medycznej,odbyłam praktyki zawodowe w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Białostockim Centrum Onkologii oraz w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.Aktualnie skończyłam  pierwszy rok szkoły policealnej na kierunku opiekunka dziecięca, uzyskany w przyszłym roku dyplom pozwoli mi na rozwijanie się w pracy z dziećmi. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą 5 letniej dziewczynki ,razem odkrywamy świat,nawzajem uczymy się patrzenia na rzeczywistość.
                          


Karolina Sztorc- Opiekunka dziecięca

Jestem studentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologi Uniwersytetu w Białymstoku. Od wczesnego dzieciństwa interesowałam się zawodem nauczyciela i pracą z dziećmi. Rozpoczęcie pracy w przedszkolu oraz żłobku utwierdziło mnie w przekonaniu że jest to praca w której każdego dnia będę spełniać swoje plany i pomagać dzieciom poznawać świat.