Podczas pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy z następujących metod:

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Opracowany przez autorkę system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym. Podstawowe założenia tej metody, to: rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Dzięki tej metodzie dziecko ma możliwość poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych poprzez: dotyk i ruch oraz wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne. Ćwiczenia prowadzone tą metoda wywołują wiele radości oraz zaspokajają potrzeby dziecka, takie jak poczucie bezpieczeństwa, bliskości.


 METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS

Zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną. Dzieci słuchając wykonują proste elementy ruchu, tańca, gestów, śpiewu. Poprzez kontakt z muzyką rozwija się u dziecka pozytywne cechy charakteru, aktywność twórczą, wyobraźnie, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie.


MIMA I PANTOMIMA

Połączenie ruchu, gestu, mimiki – właściwie każdą sytuację można wyrazić ruchem, dlatego ta metoda jest przydatna już w pracy z dziećmi młodszymi. Pozwala ona na ujawnianie swoich uczuć, emocji, nastrojów, myśli.


MASAŻ RELAKSACYJNY

 Masaż relaksacyjny opiera się na naturalnej aktywności dziecka. Dzięki tej metodzie kontakt pomiędzy dzieckiem a dorosłym staje się głębszy. W tej metodzie używany jest spowolniony ruch oraz gesty: głaskania, kołysania, drapania. Są to spontaniczne ruchy, dzięki którym dziecko zdobywa pewność siebie. Jego głównym celem jest łagodzenie wewnętrznych napięć, zmniejszenie stresu, stworzenie warunków sprzyjających odprężeniu, rozwijanie twórczej wyobraźni.


MUZYKA RELAKSACYJNA

 Muzyka relaksacyjna ma bardzo duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Daje możliwość odbioru miłych i przyjemnych doznań, daje siłę i radość do pokonania słabości i lęku. Bardzo ważna w doborze muzyki do ćwiczeń jest tonacja, tempo, oraz czynniki psychologiczne, fizjologiczne i estetyczne, po to by spowodować różnorodne reakcje słuchowe, fizyczne i emocjonalne.


METODA RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA

Podstawą tej metody jest naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Metoda ta zapewnia dużo swobody, możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyrażania swojej indywidualności.


METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI -R. F. Show.

Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, uwolnienie się od zahamowań, wzmocnienie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej. Metoda ta oprócz cennych walorów terapeutycznych, ma również wartości diagnostyczne.     W trakcie zabawy, pozwalamy maluszkom na dowolną ekspresję twórczą.


METODA PEDAGOGIKI ZABAWY

Polega na wykorzystaniu różnych pląsów, zabaw muzyczno –ruchowych w celu integracji wszystkich dzieci bez rywalizacji. Pobudza ona do ekspresji ruchowej, wyzwala radość i aktywność, uczy współistnienia w grupie oraz pomaga odnaleźć własne miejsce w grupie rówieśniczej.