ZAJĘCIA DODATKOWE

Rozkład zajęć dodatkowych

Zajęcia

Prowadzący

I wtorek miesiąca

Ruchowe

Emilia Anchimiuk

II wtorek miesiąca

Plastyczne

Barbara Czajkowska

III wtorek miesiąca

Angielski

Karolina Sztorc

IV wtorek miesiąca

Sensoryczne

Adrianna Malinowska

Zajęcia ruchowe - prowadzi Emilia Anchimiuk

Aktywność ruchowa pobudza i stymuluje rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, społecznej, estetycznej, umysłowej i emocjonalnej oraz zapewnia jego optymalny rozwój i zdrowie. Podczas zajęć ruchowych dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca swoje doświadczenia, wyobrażenia, pojęcia, kształci pamięć, uwagę i myślenie. Celem zajęć ruchowych jest usprawnianie małej i dużej motoryki, zapobieganie płaskostopiu, kształtowanie mięśni, wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia. Różnorodność form ruchowych ma wpływ na rozwój zdolności koordynacyjnych np. zdolność orientacji, koordynacji ruchowej, szybkość reakcji, równowagę, poczucie rytmu.

Zajęcia plastyczne- prowadzi Barbara Czajkowska

Podczas zajęć wykorzystywane będą różnorodne techniki: rysowanie kredkami, malowanie farbami ( mieszanie barw), malowanie palcami, różnego rodzaju masy plastyczne, masa solna, stemplowanie, wyklejanie z plasteliny, itp. Każda wykorzystana forma podczas prowadzonych zajęć pomoże  pobudzić wyobraźnię oraz doskonalić sprawności manualne dzieci. Zajęcia będą prowadzone tematycznie, według planu miesięcznego, trwającej pory roku czy zbliżającego się święta.

Zajęcia te mają na celu:

  • Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych;
  • Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej;
  • Uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych;
  • Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • Wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej;
  • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów;
  • Rozwijanie dziecięcych talentów;
  • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałemi możliwościami rozwojowymi;
  • Redukowaniu napięć emocjonalnych, (uspakajają, dają dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji);

Zajęcia z języka angielskiego - prowadzi Karolina Sztorc

Pierwsze doświadczenia edukacyjne dzieci kształtują ich chęć do dalszej nauki. Chciałabym w łatwy i przyjemny sposób wprowadzić nasze maluchy do świata z językiem angielskim. Podczas zajęć dzieci mają możłiwość osłuchania się z językiem angielskiem co ułatwi im dalszą naukę. Na zajeciach towarzyszyć będą nam kolorowe ilustracje , wesołe piosenki oraz maskotka , którą mam nadzieje dzieci zapamiętają na dłużej. Postaram się zachęcić dzieci do poznawania nowego języka oraz czynnego udziału w zajęciach.

Zajęcia sensoryczne- prowadzi Adrianna Malinowska

Zabawy sensoryczne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich skomplikowanych zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze.Warto do nich zachęcać maluchy, bo harmonijny rozwój zmysłów to pożywka dla prawidłowego rozwoju mózgu i całego układu nerwowego.Stymulowanie zmysłów jest ważne u dzieci w każdym wieku W procesie nauczania równie ważne, jak zmysł wzroku i słuchu są zmysły dotyku i równowagi – orientacji w przestrzeni. Układ nerwowy musi się nauczyć, jak integrować te wszystkie zmysły, aby reakcja na bodźce była automatyczna i pozwalała na szybkie oraz bezpieczne działania. Zajęcia sensoryczne poprzez zabawę  integrują zmysły oraz uwrażliwiają sensorycznie.