TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH 2017/2018

 

GRUPA BIEDRONKI

DZIEŃ TYGODNIA  GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
WTOREK

 9:15 -9:30 

ZABAWY SENSORYCZNO - PLASTYCZNE
      ŚRODA   9:15 - 9:30 ZABAWY RUCHOWE
  CZWARTEK   9:15 - 9:30 ZABAWY Z MUZYKĄ - ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

 

GRUPA ŻABKI

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ

WTOREK

9:40 -10:00 ZAJĘCIA RUCHOWE

ŚRODA

9:40 -10:00 JĘZYK ANGIELSKI

PONIEDZIAŁEK

9:40 -10:00 ZAJĘCIA SENSORYCZNO - PLASTYCZNE

 

 

 

Zabawa z językiem angielskim

Dzieci do 6 miesiaca życia posiadają ogromny potencjał przyswajania mowy, dzięki czemu z łatwością  mogą opanować prawidłową wymowę i znaczenie słów w każdym języku. Powtarzanie i naśladowanie dźwięków i słów nie sprawia dzieciom żadnej trudności. Głównym celem zajęć jest  zapoznanie dzieci z „melodią” i brzmieniem języka angielskiego. Uwagę skupiamy nie na gramatyce, lecz na przyswajaniu przez dzieci podstawowego słownictwa. Biorąc pod uwagę różny stopień rozwoju mowy dzieci, szczególny nacisk kłądziemy na to, aby rozumiały one poszczególne słówka, proste zwroty oraz polecenia. Do nauki angielskiego z maluchami wykorzystujemy piosenki, rymowanki i taniec, przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności, które pozwalają na zapamiętanie i utrwalenie słownictwa. Zajęcia z języka angielskiego mająna celu wprowadzenie maluchóww świat języka obcego oraz mają za zadanie oswoić dzieci z językiem od najmlodszych lat. Dzieci przede wszystkim osluchują sięz innym językiem, co wpływa na rozwój ich inteligencji językowej, a to przekłada się na sukcesy w dalszej edukacji.

Zajęcia w grupie żabki prowadzi: mgr Sylwia Orłowska


 

Zabawa z muzyką – zajęcia umuzykalniajace

 Rola muzyki w procesie wychowawczym dziecka ma ogromne znaczenie. Pozwala ona m.in. na wyrażanie siebie, nawiązywanie kontaktu z innymi i rozwija emocjonalnie. Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki,stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym.W zajęciach, które sa prowadzone w naszym żłobku, ważnymi elementami są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie,gra na instrumentach. Ekspresja muzyczna przez gest, śpiew, ruch jest bardzo bliska dziecku, ponieważ stanowi naturalny element jego aktywności. Jestesmy przekonani, że umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne negatywne emocjei pobudza pozytywne. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich poprzez ruchy, gesty, a także werbalnie. W naszych zajęciach wykorzystujemy każdy rodzaj muzyki, ponieważ uważamy, że poprzez muzykę dziecko rozwija i kształtuje swoje zdolności oraz zainteresowania, co daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy.


 

Zajęcia ruchowe

Prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami metodycznymi. Wśród nich znajdują się zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy na czworakach, gry i zabawy bieżne, zabawy i gry rzutne, zabawy i gry skoczne, zabawy i gry kopne. Ich celem jest wszechstronny rozwój sprawności fizycznej dzieci, a zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania i przemiany materii. Podczas ćwiczeń rozwijają się wszystkie cechy motoryki: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość. Kształtowanie są również takie cechy jak: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad ruchami, dokładność i zdyscyplinowanie. Głównym celem jest jednak to, aby dzieci w toku zabaw ruchowych odczuwały przyjemność i zadowolenie - wyzbyły się nagromadzonej energii w ogromnym poczuciu satysfakcji.

 Zajęcia w grupie żabki prowadzi: mgr Natalia Szemiako


 

Zajęcia sensoryczno - plastyczne

Zajęcia sensoryczno – plastyczne to niezwykła okazja do uwolnienia naturalnej ekspresji twórczej dziecka poprzez brudzenie się, mieszanie, dotykanie faktur, malowanie, eksperymentowanie.

Zajęcia sensoryczno - plastyczne wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci:

  • wspomagają w budowaniu świadomości ciała i przestrzeni,
  • wspierają rozwój zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu, równowagi,
  • wpływają na rozwój mowy,
  • wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia,
  • wspierają rozwój poznawczy –podczas zajęć opisywane są elementy świata, pokazywany jest proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe,
  • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję zapoznać się z różnymi materiałami mokrymi, suchymi, sypkimi, kruchymi, miękkimi, twardymi itp..

  Zajęcia w grupie żabki prowadzi:  mgr Zuzanna Sieredzińska