TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH 2016/2017

Zabawa z językiem angielskim

Dzieci do 6 roku życia posiadają ogromny potencjał przyswajania mowy, dzięki czemu z łatwością  mogą opanować prawidłową wymowę i znaczenie słów w każdym języku. Powtarzanie i naśladowanie dźwięków i słów nie sprawia dzieciom żadnej trudności. Głównym celem zajęć jest  zapoznanie dzieci z „melodią” i brzmieniem języka angielskiego. Uwagę skupiamy nie na gramatyce, lecz na przyswajaniu przez dzieci podstawowego słownictwa. Biorąc pod uwagę różny stopień rozwoju mowy dzieci, szczególny nacisk kłądziemy na to, aby rozumiały one poszczególne słówka, proste zwroty oraz polecenia. Do nauki angielskiego z maluchami wykorzystujemy piosenki, rymowanki i taniec, przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności, które pozwalają na zapamiętanie i utrwalenie słownictwa. Zajęcia z języka angielskiego mająna celu wprowadzenie maluchóww świat języka obcego oraz mają za zadanie oswoić dzieci z językiem od najmlodszych lat. Dzieci przede wszystkim osluchują sięz innym językiem, co wpływa na rozwój ich inteligencji językowej, a to przekłada się na sukcesy w dalszej edukacji.

Zajęcia prowadzą: mgr Katarzyna Świerzbińska i mgr Anna Buńkowska


 

Zabawa z muzyką – MUZYKOTERAPIA

 Rola muzyki w procesie wychowawczym dziecka ma ogromne znaczenie. Pozwala ona m.in. na wyrażanie siebie, nawiązywanie kontaktu z innymi i rozwija emocjonalnie. Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki,stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym.W zajęciach, które sa prowadzone w naszym żłobku, ważnymi elementami są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie,gra na instrumentach. Ekspresja muzyczna przez gest, śpiew, ruch jest bardzo bliska dziecku, ponieważ stanowi naturalny element jego aktywności. Jestesmy przekonani, że umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne negatywne emocjei pobudza pozytywne. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich poprzez ruchy, gesty, a także werbalnie. W naszych zajęciach wykorzystujemy każdy rodzaj muzyki, ponieważ uważamy, że poprzez muzykę dziecko rozwija i kształtuje swoje zdolności oraz zainteresowania, co daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy.

 Zajecia prowadzi: mgr Marta Kuczyńska


 

Zabawy sensoryczne  

Zabawy sensoryczne mająza zadanie dostarczyć różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań. Celem kształcenia jest poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku,  słuchu, węchu, dotyku oraz rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej. Na zajęciach bawimy się, śpiewamy, ćwiczymy, pomagamy odkrywać dzieciom świat wokół nich i zrozumieć otaczające je bodźce. Uczymy się, jak za pomocą prostych zabaw i przedmiotów, wspomagać rozwój naszych dzieci. Założenia zajęć obejmują rozwój funkcji motoryczno-ruchowych, rozwój zmysłów, ćwiczenie koncentracji uwagi, stymulację poprzez czytanie tekstów z elementami dźwiękonaśladowczymi, stymulację muzyką.

 Zajęcia prowadzi: mgr Karolina Krulik


 

Zajęcia ruchowe

Prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami metodycznymi. Wśród nich znajdują się zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy na czworakach, gry i zabawy bieżne, zabawy i gry rzutne, zabawy i gry skoczne, zabawy i gry kopne. Ich celem jest wszechstronny rozwój sprawności fizycznej dzieci, a zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania i przemiany materii. Podczas ćwiczeń rozwijają się wszystkie cechy motoryki: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość. Kształtowanie są również takie cechy jak: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad ruchami, dokładność i zdyscyplinowanie. Głównym celem jest jednak to, aby dzieci w toku zabaw ruchowych odczuwały przyjemność i zadowolenie - wyzbyły się nagromadzonej energii w ogromnym poczuciu satysfakcji.

 Zajęcia prowadzi: mgr Irena Brańska


 

Zajęcia plastyczne

Poznanie różnorodnych technik plastycznych stymuluje wczesny rozwój dziecka, umiejętności twórcze, pomysłowość oraz zdolności kojarzenia. Poprzez działania plastyczne rozwijamy motorykę małą dzieci tj. czynności wykonywane przez palce i dłonie. Szereg czynności plastycznych ma na celu wspomóc rozwój "małych rączek" jak i wzmocnić koordynację wzrokowo-ruchową. Poza tym wyzwalają ekspresję dziecka oraz są źródłem dobrej zabawy i formą zdobywania wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję zapoznać się z różnymi materiałami plastycznymi.

Cele ogólne zajęć plastycznych:

  1. zapoznanie dzieci z materiałami plastycznymi,
  2. zapoznanie dzieci z metodami plastycznymi,
  3. wspomaganie wszechstronnego i twórczego rozwoju dziecka,
  4. wspomaganie motoryki małej,
  5. rozbudzenie wrażliwości estetycznej,
  6. rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i artystycznych.

 Zajęcia prowadzi: położna Patrycja Glińska