10 zasad dla Rodziców


1. Rodzice przestrzegają zasad, które obowiązują w żłobku, starają się dostosować swój rytm dnia do rytmu dnia obowiązującego w żłobku:
- w żłobku i w domu uczymy dzieci samodzielności,
- w żłobku i w domu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania
urozmaiconych posiłków,
- uczymy jeść przy stole,.
- w żłobku i w domu pamiętajmy, że dzieci o godz. 12.00 są zmęczone i potrzebują odpoczynku,

 


2. Dzieci powinny być przyprowadzane do żłobka do godziny 8.20 W szczególnych przypadkach dziecko może być przyprowadzane później - po wcześniejszym zgłoszeniu.
 


3. Z dziećmi żegnamy się w szatni, korytarzu. Prosimy Rodziców o nie wchodzenie do sali żłobkowej. Wszelkie rzeczy przyniesione przekazujemy opiekunom w żłobku.
 


4. Dziecko oddawane pod opiekę opiekunów w Żłobku powinno być ubrane w sposób ,,bezpieczny’’:
-ubranka dzieci nie powinny zawierać drobnych elementów ozdobnych, które mogą odpaść i zostać połknięte przez dziecko,
-odzież wierzchnia powinna być dostosowana do panujących aktualnie warunków atmosferycznych,

 


5. Obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest dbanie o higienę dziecka, w tym czyszczenie uszu czy odpowiednio przycięte paznokcie, tak aby nie dopuścić do ewentualnych zadrapań dziecka, bądź jego rówieśników.
 


6. Rodzice, którzy przebywają na terenie żłobka podczas zabaw i zajęć - biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
 


7. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach zakaźnych dziecka. Gdy maluch pokasłuje, ma katar, stan podgorączkowy, powinien zostać w domu. Dzięki temu dziecko się wykuruje, a inne maluchy nie zarażą się od niego. Do żłobka przyprowadzamy TYLKO I WYŁĄCZNIE dzieci zdrowe!
 


8. Na zebrania zapraszamy samych Rodziców (bez dzieci). Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują. Przede wszystkim jednak przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.
 


9. Prosimy o informowanie opiekunek o nieobecności dziecka w żłobku .
 


10. Należy przestrzegać terminu opłat za żłobek tj, do 10 każdego miesiąca.


Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
- Janusz Korczak