Ramowy plan dnia – KANGURKI

GODZINA

PLANOWANE DZIAŁANIA

6.30- 8.20

·         schodzenie się dzieci

·         zabawy dowolne według zainteresowań i potrzeb dzieci

·         kontakty indywidualne z dzieckiem

·         zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę

8.20- 8.30

·         czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

·         przygotowanie do śniadania

8.30- 9.00

·         śniadanie- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole

·         czynności higieniczne po śniadaniu

9.00- 11.20

·         realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

·         realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z harmonogramem

·         zabawy dowolne, niekierowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w kącikach tematycznych

·         gry i zabawy dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery

11.20- 11.30

·         czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

·         przygotowanie do obiadu

11.30- 11.50

·         obiad- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole

·         czynności higieniczne po obiedzie

12.00- 12.30

·         odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

12.30- 14.10

·         realizacja zajęć dodatkowych, czytanie dziecięcej literatury, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

·          czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

·         przygotowanie do podwieczorku

14.10- 14.30

·         podwieczorek- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole

·         czynności higieniczne po podwieczorku

14.30- 17.00

·         zabawy stymulujące wszechstronny rozwój wychowanków z różnych dziedzin aktywności

·         tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu spontanicznej aktywności

·         rozchodzenie się dzieci zgodnie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka