Ramowy plan dnia – PSZCZÓŁKI

GODZINA/GODZ PLANOWANE DZIAŁANIA
6.30 – 8.20 – schodzenie się dzieci
– zabawy dowolne według zainteresowań i potrzeb dzieci
– kontakty indywidualne z dzieckiem
– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę
8.20 – 8.30

-poranki freblowskie

-czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe
– przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 – śniadanie- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
– czynności higieniczne po śniadaniu
9.00 – 11.20 – realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
– realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z harmonogramem
– zabawy dowolne, niekierowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w kącikach tematycznych
– gry i zabawy dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
11.20 – 11.30 – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe
– przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00 – obiad – kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
– czynności higieniczne po obiedzie
12.00 – 12.10 – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub bajce
12.10 – 14.00

– realizacja zajęć dodatkowych, czytanie literatury dziecięcej, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, realizacja zajęć dodatkowych, czytanie literatury dziecięcej, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym

14.00 – 14.10 – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe
– przygotowanie do podwieczorku
14.10 – 14.30 – podwieczorek – kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
– czynności higieniczne po podwieczorku
14.30 – 17.00 – zabawy stymulujące wszechstronny rozwój wychowanków z różnych dziedzin aktywności
– tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu spontanicznej aktywności
– rozchodzenie się dzieci zgodnie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka