Zajęcia dodatkowe – KANGURKI

Harmonogram zajęć dodatkowych

Język Angielski
Język Rosyjski
Laboratorium Małego Naukowca
Laboratorium Małego Muzyka
Laboratorium Małego Artysty
Laboratorium Małego Matematyka
Judo
Joga
TUS
Logopeda