O grupie Żyrafki

Do grupy Żyrafki uczęszczają najmłodsze dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Podczas codziennych zajęć realizujemy założenia podstawy programowej oraz programy wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” – wyd. Podręcznikarnia, „Dar Zabawy” – wyd. Froebel.pl. Podczas zajęć pracujemy w kącikach tematycznych zgodnych z pedagogiką Fredricha Froebla – kącik darów, kącik badawczy, kącik gospodarczy oraz kącik twórczych prac ręcznych.

W bieżącym roku przedszkolnym cała nasza grupa będzie uczestniczyła w różnych laboratoriach, wszechstronnie się rozwijając w różnych sferach – Laboratorium Małego Naukowca, Laboratorium Małego Matematyka, Laboratorium Małego Artysty, Laboratorium Małego Muzyka oraz w zajęciach z judo i jogi. Często wychodzimy na bliższe i dalsze spacery oraz lubimy się bawić na przedszkolnym placu zabaw. Po dniu pełnym wrażeń odpoczywamy słuchając czytanej literatury dziecięcej lub muzyki relaksacyjnej.

Wychowawczyniami grupy Żyrafki są

mgr Emilia Anchimiuk oraz mgr Joanna Świrydowicz.

Do zobaczenia w Żyrafkach!