O grupie Żyrafki

Do grupy Żyrafki uczęszczają najmłodsze dzieci. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Podczas codziennych zajęć realizujemy założenia podstawy programowej oraz programy wychowania przedszkolnego „Kolorowe karty” oraz „Dar Zabawy” – wyd. Froebel.pl. Podczas zajęć pracujemy w kącikach tematycznych zgodnych z pedagogiką Fredricha Froebla – kącik darów, kącik badawczy, kącik gospodarczy oraz kącik twórczych prac ręcznych.

W bieżącym roku przedszkolnym cała nasza grupa będzie uczestniczyła w różnych laboratoriach, wszechstronnie się rozwijając w różnych sferach. Często wychodzimy na bliższe i dalsze spacery oraz lubimy się bawić na przedszkolnym placu zabaw. Po dniu pełnym wrażeń odpoczywamy słuchając czytanej literatury dziecięcej lub muzyki relaksacyjnej.

Do zobaczenia w Żyrafkach!