Opłaty

Opłaty:

Opłata miesięczna 404,00 zł + wyżywienie (10,00 zł każdy dzień).
Zniżka 50 % przy zapisie drugiego i kolejnego dziecka.

Cena zawiera:

 • Wszystkie zajęcia dodatkowe
 • Ubezpieczenie NNW
 • Terapię logopedyczną

Oferta zajęć dodatkowych:

 • zajęcia podstawowe- realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Laboratorium Małego Naukowca
 • Laboratorium Małego Muzyka
 • Laboratorium Małego Artysty,
 • Laboratorium Małego Matematyka
 • Judo,
 • Joga
 • TUS- Trening umiejętności społecznych
 • Basen
 • Logopeda

Odliczenia podczas nieobecności dziecka

Kiedy dziecko jest nieobecne w placówce odliczona zostanie kwota dziennego wyżywienie.

(Jeśli rodzic ten fakt zgłosi telefonicznie/mailowo do godziny 12.00, wówczas odliczona zostanie kwota za wyżywienie od dnia następnego).


Opłaty prosimy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na poniższe dane:

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok 8
15-889 Białystok
Bank PKO SA Białystok
Nr konta 40 1240 5211 1111 0010 4918 3787