Opłaty

Opłaty:

Opłata miesięczna 795,00 zł + wyżywienie (15,50 zł każdy dzień).
Opłata podstawowa ulega obniżeniu o 200,00 zł (dwieście złotych ) za uczestnictwo
w Przedszkolu „Klub Małych Odkrywców” drugiego dziecka (opłata obniżona) oraz 50 %
zniżki na kolejne trzecie dziecko (opłata obniżona).

W Naszej Placówce wszystkie dzieci są ubezpieczone NNW (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu).

Posiłki:

W Placówce wyżywienie zapewnia firma cateringowa ( śniadanie, zupa+drugie danie, podwieczorek).

Zgłaszanie nieobecności:

Jeśli rodzic zgłosi telefonicznie/mailowo do godziny 12,00, nieobecność dziecka, wówczas odliczona zostanie kwota za wyżywienie od dnia następnego.

Jest możliwość zamówienia diety bezmlecznej, bezglutenowej i innej, jeśli są do tego wskazania.


Opłaty prosimy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na poniższe dane:

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok 8
15-889 Białystok
Bank PKO SA Białystok
Nr konta 40 1240 5211 1111 0010 4918 3787