Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Nasze przedszkole zapewnia opiekę i wsparcie ze strony specjalistów tj :

Psychologa

Logopedy

Trening Umiejętności Społecznych – TUS  jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Podczas TUS- treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

  • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
  • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
  • umiejętnością współpracy w grupie,
  • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
  • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
  • przestrzeganiem ustalonych zasad,
  • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
  • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

Współpracujemy również z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku 

http://www.poradnia.bialystok.pl/

 
Informujemy, że od października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w którym dyżurują specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, otwarci na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.