Rekrutacja do przedszkola

Klub Małych Odkrywców to przedszkole, w którym szczególne znaczenie przywiązujemy do indywidualnego podejścia oraz opieki dostosowanej do potrzeb każdego z dzieci.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (zapewniamy również kontynuację nauki w Zerówce).

Pracujemy cały rok, także w wakacje, od pn. do pt. w godzinach od 6:30 do 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).

Rodziców uspokajamy – nasz budynek spełnia wszystkie wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego, a kwestie higieny i bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo.

Zapewniamy spacery i zabawy na świeżym powietrzu (własny plac zabaw).

Na Małych Odkrywców czeka bogata oferta :

  • lekcje języka angielskiego i hiszpańskiego
  • zajęcia ruchowo-muzyczne PAARO
  • zajęcia z cyklu “Laboratorium Małego  Artysty ” oraz ,, Laboratorium Małego Geniusza”- czyli odkrywanie, poznawanie, doświadczanie.
  • lego Education
  • poranki freblowskie
  • czytanie globalne
  • treningi sportowe: judo, joga, basen w każdy czwartek ,
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
  • wsparcie logopedy, psychologa  i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • wycieczki, przedszkolne wydarzenia, tematyczne urodziny, spotkania z ciekawymi gośćmi

A także okazjonalne spotkania inspirujące dla Rodziców przy ☕/ 🍵 na ciekawe,  nurtują tematy i zagadnienia:)

Nasz program objął opieką merytoryczną Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Jak zapisać dziecko?

Prosimy o pobranie i uzupełnienie karty rekrutacyjnej, a następnie przesłanie jej na adres…biuro@maliodkrywcy.org ( w tytule proszę wpisać Rekrutacja).

Formularz rekrutacyjny jest do pobrania –  KARTA REKRUTACYJNA DO PRZEDSZKOLA

Pytania? Chętnie odpowiemy!

przedszkole@maliodkrywcy.org
tel. 85 710 24 01 lub 697 002 697