Rekrutacja do przedszkola

Klub Małych Odkrywców to przedszkole, w którym szczególne znaczenie przywiązujemy do indywidualnego podejścia oraz opieki dostosowanej do potrzeb każdego z dzieci.

Rekrutacja do Przedszkola KLUBU MAŁYCH ODKRYWCÓW ma charakter ciągły. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane do Przedszkola przez cały rok.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (zapewniamy również kontynuację nauki w Zerówce).

Mieścimy się w Białymstoku, przy Kujawskiej 53 – w nowoczesnym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci. Zajęcia prowadzone są w 3 salach dydaktycznych, wyposażonych w atestowane i starannie wybrane meble, pomoce edukacyjne oraz zabawki.
To mały dziecięcy świat, zachęcający do eksplorowania, nauki, zabawy, ale także przytulny i dający poczucie bezpieczeństwa.

Pracujemy cały rok, także w wakacje, od pn. do pt. w godzinach od 6:30 do 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).

Rodziców uspokajamy – nasz budynek spełnia wszystkie wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego, a kwestie higieny i bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo.

Zapewniamy spacery i zabawy na świeżym powietrzu (własny plac zabaw).

Na Małych Odkrywców czekają m.in.:

  • lekcje języka angielskiego i rosyjskiego,
  • zajęcia z cyklu “Laboratorium młodego Naukowca / Artysty / Muzyka / Matematyka”,
  • treningi sportowe: judo, joga, basen,
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
  • wsparcie logopedy i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • wycieczki, przedszkolne wydarzenia, tematyczne urodziny, spotkania z ciekawymi gośćmi.

Nasz program objął opieką merytoryczną Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Jak zapisać dziecko?

Prosimy o pobranie i uzupełnienie karty rekrutacyjnej, a następnie przesłanie jej na adres…biuro@maliodkrywcy.org ( w tytule proszę wpisać Rekrutacja).

Formularz rekrutacyjny jest do pobrania –  POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

Pytania? Chętnie odpowiemy!

przedszkole@maliodkrywcy.org
tel. 85 710 24 01 lub 697 002 697