O ŻŁOBKU

Gdzie, jak i kiedy

Żłobek „Klub Małych Odkrywców” działa w oparciu o stosowne akty prawne dla tego typu placówek oraz Regulamin. Głównym celem Żłobka jest pomoc pracującym rodzicom małych dzieci w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.


W żłobku  realizowane są następujące zadania statutowe, polegające na:
a) zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
b) zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
c) prowadzeniu zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;
d) prowadzeniu zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych zawierających treści równościowe i elementy kształcenia obywatelskiego, wykorzystujący m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne.


Żłobek „Klub Małych Odkrywców” zapewnia opiekę nad dziećmi zgodnie z Regulaminem Żłobka.


W żłobku prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zabawy edukacyjne, zajęcia muzyczno- ruchowe, zajęcia ruchowe, zajęcia z bajką mówioną/czytaną, zabawy manualno- konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia praktyczne – zabawy sensoryczne, nauka samodzielności.


Planowane są także dodatkowe aktywności w postaci wyjazdów, np. do teatru, itp. oraz wydarzeń tematycznych, np. Dzień Mamy/Taty, Mikołajki, Urodziny Malucha, itp.


Został utworzony specjalny kącik doświadczeń, wyposażony m.in. w domek lustrzany, wyspę światłowodów i projektor, który stymuluje  rozwój wszystkich zmysłów dzieci.


Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie w formie 3 posiłków dziennie od  poniedziałku do piątku (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek ). Wyżywienie zapewnia Catering Rodzinny. Posiłki spożywane są w higienicznych warunkach na jednorazowych naczyniach.


Żłobek zlokalizowany jest w Białymstoku przy ul. Kujawskiej 53/1. Swoją działalność żłobek rozpoczął 1 lipca 2013r.


Żłobek ” Klub Małych Odkrywców” zapewnia opiekę nad dziećmi w systemie od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:30-17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.