Adaptacja dziecka

Proponowany schemat adaptacji w żłobku:

 Pierwszy dzień

Godz. 9: 30 – 10: 30 dziecko przebywa razem z rodzicem (opiekunem),

Drugi dzień

Godz. 9: 30 – 10: 30 dziecko przebywa razem z rodzicem (opiekunem),

Dzień trzeci

Godz. 8: 20 – 10: 30 dziecko przebywa bez rodzica (spożywa śniadanie i obiad), rodzic odbiera dziecko ok. godz. 10:30,

Czwarty dzień

Godz. 8: 20 – 14:00 cały dzień ( od śniadania do podwieczorku – wg ramowego planu dnia), rodzic odbiera dziecko ok. godz. 14:00,

Piąty dzień

Godz. 8: 20 – 14:00 cały dzień ( od śniadania do podwieczorku – wg ramowego planu dnia), rodzic odbiera dziecko ok. godz. 14:00,

W kolejnych dniach dziecko przebywa cały dzień.