O PROJEKCIE

Żłobek „Klub Małych Odkrywców”

Projekt Żłobka pt. „PO KoLorowej stronie życia – Twojej i Twojego smyka!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”) – realizowany był przez Towarzystwo Amicus.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 31.12.2014.