Program opiekuńczo wychowawczy

W Naszym żłobku dziećmi zajmuje się grono wykwalifikowanych opiekunek oraz położna. Zapewniamy kompleksową opiekę i pełne wyżywienie przygotowywane przez firmę cateringową. Najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy jest indywidualny rozwój każdego z naszych podopiecznych. Program zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych dostosowany jest indywidualnie do możliwości każdego dziecka. Pragniemy stymulować wszystkie obszary poznawcze oraz rozwijać umiejętności i pasję maluszków. Zwracamy uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny jak i emocjonalny.

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się:

 • Współżycia społecznego w grupie dziecięcej, odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
 • Poznawania i rozumienia siebie i świata.
 • Nabywania umiejętności poprzez działanie.
 • Samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych.
 • Samodzielnego spożywania posiłków, ubierania i rozbierania się.
 • Używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych.
 • Dzielenia się zabawkami, przedmiotami z innymi dziećmi.

W żłobku prowadzone będą różnorodne zajęcia m.in.:

 • Zabawy dydaktyczne: układanki, puzzle, klocki, zabawy kształcące wymowę, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze, zabawy fundamentalne, zabawy paluszkowe,
 • Zabawy manualno – konstrukcyjne: wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków,
 • Zajęcia plastyczne różnymi metodami: rysowanie kredkami, pastelami, stemplowanie, lepienie z plasteliny, masy plastycznej, malowanie farbami palcem i pędzelkiem, wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału,
 • Zajęcia z bajką ( bajka czytana, mówiona),
 • Zajęcia z muzyką: zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne tj. klaskanie, tupanie itp., zapoznanie dzieci z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu: cicho, głośno, szybko, wolno, ze wspięciem na pięty, palce, w przysiadach, śpiewanie i słuchanie piosenek, ćwiczenia słuchowe,
 • Zajęcia praktyczne – zabawy sensoryczne,
 • Zajęcia ruchowe,
 • Edukacja zdrowotna, czyli nauka i kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych w codziennych czynnościach,
 • Nauka samodzielności – nauka samodzielnego spożywania posiłków i mycie rączek, toaleta, ubieranie się itp.,
 • Zajęcia w domku lustrzanym (w kąciku doświadczeń), który stymuluje rozwój wszystkich zmysłów dzieci,

Wszystkim dzieciom oferujemy wsparcie i opiekę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz opiekę merytoryczną Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

Zajęcia w Naszym Żłobku nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

W Klubie Małych Odkrywców każde dziecko otoczone jest miłością i indywidualną troską. Z każdym dniem Nasze maluszki zdobywają nowe umiejętności. Dla nas praca z dziećmi to przede wszystkim radość i podążanie za jego aktywnością a także rozwijanie poszczególnych funkcji na bazie zainteresowań dziecka.

Roczny program pracy na rok 2023/2024 dostępny jest do wglądu w placówce.