Zajęcia dodatkowe

Zajęcia ruchowe 

Zajęcia ruchowe dla dzieci są interesującą i ciekawą formą wspomagającą rozwój osobowy – zwiększają wydolność organizmu, poprawiają sprawność fizyczną i umysłową, likwidują nerwowe napięcie i sprzyjają czynnemu wypoczynkowi. Dzieci rozwijają wszystkie cechy motoryki, to jest siłę, szybkość, zręczność, wytrzymałość, umiejętności ruchowe. W tego typu grach i zabawach ważny jest ruch. Każda zabawa ma fabułę, treść,specyficzną organizację, a także początek i koniec.


Zajęcia plastyczne Adrianna Julia Chorąży

Podczas zajęć wykorzystywane będą różnorodne techniki: malowanie na papierze, szkle, tkaninie, rysowanie kredkami, ołówkami, flamastrami, kredą, tuszem, świecą, nitką. Prace będą wykonywane z różnych materiałów (materiały przyrodnicze, opakowania, wydzieranki, wycinanki, wyklejanki oraz pokazu i obserwacji, eksperymentowania (mieszania barw). Ponadto będą wykonywane formy rzeźbiarskie z plasteliny, modeliny, masy solnej, formowanie papieru oraz formy graficzne stemplowanie i odciskanie.

Zajęcia sensoryczne Adrianna Malinowska

Zabawy sensoryczne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich skomplikowanych zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze, które znajdą się w każdym domu.

Zabawy pobudzają zmysły, sensorykę, zachęcają dzieci do wąchania, dotykania, słuchania i poznawania świata wokół. Takie namacalne doświadczanie otoczenia zachęca maluchy do poznawania, odkrywania i rozwoju. Dziecko w ten sposób poznaje nie tylko siebie, ale równie zjawiska zachodzące wokół.Nasze pociechy najlepiej rozwijają się poprzez integrację sensoryczną czyli poznawanie świata wielozmysłowo.

Zabawy sensoryczne można proponować już niemowlakom. Polegają bowiem na tym by zobaczyć, powąchać, spróbować, dotknąć i posłuchać, czyli doświadczyć otoczenia na własnej skórze.


Zajęcia badawcze Sandra Nowakowska

Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy badawcze oraz eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka, a w tym rozwoju umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Dzieci uczą się poprzez działanie, zbierają doświadczenia, by coraz lepiej poznawać otaczającą je rzeczywistość. Głównym założeniem zajęć badawczych jest zaspokojenie dziecięcych potrzeb, rozwijanie wyobraźni, a przede wszystkim zachęcenie do czerpania radości płynącej z odkrywania czegoś nowego.

Globalne czytanie

Czytanie globalne rozumiane jest powszechnie jako metoda nauki czytania dla małych dzieci, która polega na pokazywaniu dziecku kart z całymi wyrazami.

  • Okolicznościowe zajęcia teatralne
  • Kraina muzyki (zajęcia muzyczne)