Ramowy plan dnia – ŻYRAFKI

GODZINA/GODZPLANOWANE DZIAŁANIA
6.30 – 8.20– schodzenie się dzieci
– zabawy dowolne według zainteresowań i potrzeb dzieci
– kontakty indywidualne z dzieckiem,
– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę
8.20 – 8.30– czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
– przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00– śniadanie- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
– czynności higieniczne po śniadaniu
9.00 – 11.20– realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz pedagogiką Fredricha Froebla
– realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z harmonogramem
– zabawy dowolne, niekierowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci w kącikach tematycznych
– gry i zabawy dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
– czytanie globalne dla małych dzieci z elementami metody G. Domana
11.20 – 11.30– czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
– przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00– obiad – kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
– czynności higieniczne po obiedzie
12.00 – 13.45– odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub bajce
13.45 – 14.10– czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
– przygotowanie do podwieczorku
14.10 – 14.30– podwieczorek- kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole
– czynności higieniczne po podwieczorku
14.40 – 17.00– zabawy stymulujące wszechstronny rozwój wychowanków z różnych dziedzin aktywności
– tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu spontanicznej aktywności
– rozchodzenie się dzieci zgodnie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka