Kontakt

Kontakt do Przedszkola „Klub Małych Odkrywców

ul. Kujawska 53/1
15-548 Białystok
tel. 85 710 24 01
tel. 697 002 697
e-mail: przedskole@maliodkrywcy.org
dyrekcja: biuro@maliodkrywcy.org


Opłaty prosimy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na poniższe dane:
Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok 8
15-889 Białystok
Bank PKO SA Białystok, nr konta: 40 1240 5211 1111 0010 4918 3787