KADRA

mgr Ewa Białomyzy –  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studium Medyczne w Białymstoku. Ukończyłam  kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą na podstawie zgody wydanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty . Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,,świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

 • ,,Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla”,
 • ,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu – Oxford Uniwersity Press, Polanglo”,
 • ,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi”,
 • ,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu”
 • ,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi”
 • ,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?”
 • ,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci”
 • ,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.”
 • ,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole”
 • ,, Kraina Muzyki”
 • ,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”
 • kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
 • udział w seminarium naukowym pod hasłem; “Otwórz się i pomagaj” i wiele innych…..

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.


mgr Ewelina Szestowicka

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W przedszkolu ,,Klub Małych Odkryców” pracuję od 2011 roku. Za główny cel stawiam sobie stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków umożliwiających ich wszechstronny rozwój. Dbam nie tylko o sferę edukacyjną, ale także i emocjonalną swoich wychowanków. Staram się z uśmiechem i radością pomagać w odkrywaniu świata naszym przedszkolakom. Poprzez działania edukacyjne połączone z zabawą próbuję zapoznać dzieci z otaczającym je światem. Szczególnie lubię podejmować działalność plastyczną, podczas której wykonujemy wspólnie z dziećmi wiele twórczych prac stosują różnorodne techniki. Prowadząc w przedszkolu koła zainteresowań o tematyce artystycznej mogę poszerzać własną pasję, ale też towarzyszyć w rozwijaniu kompetencji plastycznych moich wychowanków. Staram się stale podnosić własne kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą cudownej 3 latki, z którą staram się spędzać swój wolny czas. Jestem osobą ambitną, cierpliwą i konsekwentną. Cenię sobie szczerość i punktualność. Lubię podróże te małe i duże oraz dobrą książkę. 

 


mgr Joanna Świrydowicz

Nauczyciel kontraktowy, ukończyłam stacjonarne studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz stacjonarne studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną radość i poczucie spełnienia zawodowego. Myśl Konfucjusza odzwierciedla moje motto zawodowe: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła.” Dlatego podczas zajęć staram się stosować tradycyjne metody pracy z przedszkolakami, jak również nie boję się wprowadzać innowacyjnych metod nauczania stymulujących wszechstronny rozwój dzieci, m.in. poprzez zajęcia z elementami sensoplastyki. Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje, są to m.in. warsztaty muzyczne „Kraina Muzyki” cz. I i II, trener TUS stopień I i II, bajkoterapia, oraz szkolenia z zakresu pedagogiki Froebla.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą wspaniałej córeczki. Jestem osobą pogodną, otwartą i kreatywną. Cenię sobie punktualność i prawdomówność. W wolnej chwili lubię poeksperymentować w kuchni, rozwiązywać krzyżówki i układać puzzle.


mgr Zuzanna Borkowska

Nauczyciel kontraktowy. Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej, II stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej. Ukończyłam również szkołę policealną w zawodzie Terapeuty zajęciowego.
Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a możliwość obserwacji codziennych postępów dzieci wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptację oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

W trakcie studiowania oraz pracy zawodowej poszerzałam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych dodatkowych szkoleniach, warsztatach między innymi:
,,Kraina Muzyki część I i II”
,,Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”
„Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
„Animator Zabaw dla Dzieci” (Akademia Animatora)
„Terapia przez zabawę”
„Wykorzystanie bajki w procesie edukacji i terapii dzieci” „Bum bum rurki” „Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej” „Kontakt, czyli uważana komunikacja z dzieckiem” „Sensoplastyka®, Trener 1 Stopnia” „Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?”


mgr Patrycja Kropiewnicka

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od 7 lat magister pedagogiki resocjalizacyjnej. W czerwcu uzyskałam dyplom z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nie zakończyłam na tym swojej przygody z pedagogiką, nadal dokształcam się na szkoleniach i kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam wiele kursów z zakresu pedagogiki Froebla, z których wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy z przedszkolakami. Odbyłam szkolenie z bajkoterapii, matematyki oraz kurs pierwszej pomocy. Ukończyłam, także kurs na wychowawcę kolonijnego.
Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, bardzo szybko nawiązuję kontakty z ludźmi, ponad wszystko cenię sobie szczerość.
Już będąc dzieckiem namawiałam rodzeństwo do zabawy w przedszkole. Dziś moje dziecięce marzenia znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Praca z grupą przedszkolną sprawia mi wiele radości. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad ich wszechstronnym rozwojem.
Moje zainteresowania wiążą się z pogłębianiem wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. Wolne wieczory chętnie spędzam w towarzystwie ciekawej książki.
Prywatnie, mama Gabrieli i Filipa.


mgr Emilia Anchimiuk

Ukończyłam studia o specjalności pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną oraz szkołę policealną w zawodzie Terapeuta zajęciowy.
Doświadczenie zawodowe pedagoga i terapeuty zajęciowego zdobywałam pracując w przedszkolu, w świetlicy szkolnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Praca w WTZ z osobami niepełnosprawnymi dawała mi ogromną satysfakcję widząc postępy podopiecznych. Taka praca wymaga ogromnej cierpliwości, chęci niesienia pomocy, ciepła i uśmiechu. Te cechy idealnie mnie odzwierciedlają. Na swojej ścieżce zawodowej miałam okazje pracować z dziećmi z zespołem Aspergera.
Cenie sobie aktywność fizyczną. Sama trenuję karate kyokushin i prowadzę zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie zajęć stosuję ćwiczenia gimnastyczne, różne formy zabawowe (dzieciaki to uwielbiają) łącząc to wszystko z elementami technicznymi karate. Dużą uwagę przywiązuję do prawidłowej postawy ciała dziecka w trakcie zajęć. Pragnę przytoczyć słowa mistrza Masutatsu Oyamy, które są potwierdzeniem mej pracy z dziećmi, zaangażowania i radości jaką mi ona daje: ”Jeśli jesteś pewien własnych słów, dążeń, myśli i działań i starasz się z całych sił, nie będziesz musiał żałować tego co robisz”.
Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje, są to m.in.:
• Kurs Instruktora jogi dla dzieci.
• Warsztaty muzyczne „Kraina Muzyki” cz. II i III; Bum, bum rurki;
• Szkolenia z zakresu pedagogiki Froebla
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia
• „Tańczące stopy”- zabawy przeciwdziałające płaskostopiu u dzieci
• Bajkoterapia
W wolnym czasie biegam z psem, tworzę kompozycje florystyczne i wypalam w drewnie.


mgr Marta Duba

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji i terapii osób z autyzmem. Pracę w zawodzie zaczęłam wraz z końcem studiów.
Zawsze staram się wykonywać powierzone mi zadania rzetelnie i najlepiej jak umiem. W kontaktach z moimi podopiecznymi staram się podejść do każdego z nich w sposób indywidualny. Podejmuje wszelkie działania aby dziecko czuło się szczęśliwe, radosne i bezpieczne w przedszkolu.
Jestem łagodną i pogodną osobą. Moją pasją, którą lubię się zajmować w wolnym czasie jest taniec. Oprócz tego przyjemność sprawia mi gotowanie i pieczenie ciast dla bliskich.


mgr Karolina Kozakiewicz

Jestem absolwentką studiów I stopnia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz II stopnia pedagogiki wczesnoszkolnej (wydział Nauk o Edukacji) w Białymstoku. Ukończyłam kurs animatora czasu wolnego oraz wychowawcy kolonijnego. Byłam wolontariuszką i stypendystką w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”. Wyjeżdżałam na kolonie w roli opiekuna oraz wychowawcy. Współorganizowałam także akcje charytatywne np. zbieranie funduszy na rzecz dzieci z najuboższych rodzin z województwa podlaskiego oraz Fundacji „Pomóż im” czy „Pocztówka dla Oliwki”.
Moją motywacją w pracy jest uśmiech dziecka i jego postępy. Na co dzień jestem osobą otwartą, z poczuciem humoru oraz łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. Uwielbiam gry planszowe, natomiast w czasie wolnym lubię eksperymentować w kuchni.