KADRA


mgr Ewa Białomyzy –  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studium Medyczne w Białymstoku. Ukończyłam  kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą na podstawie zgody wydanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty . Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,,świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

 • ,,Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla”,
 • ,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu – Oxford Uniwersity Press, Polanglo”,
 • ,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi”,
 • ,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu”
 • ,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi”
 • ,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?”
 • ,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci”
 • ,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.”
 • ,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole”
 • ,, Kraina Muzyki”
 • ,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”
 • kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
 • „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
 • udział w seminarium naukowym pod hasłem; „Otwórz się i pomagaj” i wiele innych…..

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.


mgr Zuzanna Borkowska (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Nauczyciel kontraktowy. Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej, II stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej. Ukończyłam również szkołę policealną w zawodzie Terapeuty zajęciowego.
Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a możliwość obserwacji codziennych postępów dzieci wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptację oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

W trakcie studiowania oraz pracy zawodowej poszerzałam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych dodatkowych szkoleniach, warsztatach między innymi:
,,Kraina Muzyki część I i II”
,,Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”
„Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
„Animator Zabaw dla Dzieci” (Akademia Animatora)
„Terapia przez zabawę”
„Wykorzystanie bajki w procesie edukacji i terapii dzieci” „Bum bum rurki” „Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej” „Kontakt, czyli uważana komunikacja z dzieckiem” „Sensoplastyka®, Trener 1 Stopnia” „Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?”


mgr Emilia Anchimiuk

Ukończyłam studia o specjalności pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną oraz szkołę policealną w zawodzie Terapeuta zajęciowy.
Doświadczenie zawodowe pedagoga i terapeuty zajęciowego zdobywałam pracując w przedszkolu, w świetlicy szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz w  Warsztacie Terapii Zajęciowej. Taka praca wymaga ogromnej cierpliwości, chęci niesienia pomocy, ciepła i uśmiechu. Te cechy idealnie mnie odzwierciedlają. Na swojej ścieżce zawodowej miałam okazje pracować z dziećmi z zespołem Aspergera.
Cenie sobie aktywność fizyczną. Sama trenuję karate kyokushin i prowadzę zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie zajęć stosuję ćwiczenia gimnastyczne, różne formy zabawowe (dzieciaki to uwielbiają) łącząc to wszystko z elementami technicznymi karate. Dużą uwagę przywiązuję do prawidłowej postawy ciała dziecka w trakcie zajęć. Pragnę przytoczyć słowa mistrza Masutatsu Oyamy, które są potwierdzeniem mojej pracy z dziećmi, zaangażowania i radości jaką mi ona daje: ”Jeśli jesteś pewien własnych słów, dążeń, myśli i działań i starasz się z całych sił, nie będziesz musiał żałować tego co robisz”.
Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje, są to m.in.:
• Kurs Instruktora jogi dla dzieci w Warszawie i Wrocławiu
• Warsztaty muzyczne „Kraina Muzyki” cz. II i III; Bum, bum rurki;
• Szkolenia z zakresu pedagogiki Froebla
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia
• „Tańczące stopy”- zabawy przeciwdziałające płaskostopiu u dzieci
• Bajkoterapia, Sensoplastyka- trener I stopnia

W wolnym czasie biegam z psem, tworzę kompozycje florystyczne i wypalam w drewnie.


Izabela Sacharko

Obecnie jestem studentką 5 roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Swoją przygodę rozpoczęłam od prywatnego pilnowania dzieci. Pracuję również jako animatorka na weselach, komuniach i chrzcinach. W trakcie studiów odbyłam praktyki w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach 1-3. Podczas studiów odbyłam szkolenia/kursy: 

 • Bajkoterapia
 • Asystent nauczyciela w przedszkolu
 • Logopedyczna pigułka nauczyciela
 • Kompendium wychowawcy, czyli nowe spojrzenie na zebranie z rodzicami oraz lekcje z wychowawcą
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Obraz dziecka z ADHD w szkole. Metody pracy 

Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, uwielbiam to co robię i wiem, że z tym zawodem wiążę swoją dalszą przyszłość.


Sylwia Pedraszewska- pomoc nauczyciela

Posiadam wykształcenie uprawniające mnie do pracy w przedszkolu. Zdobyłam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Zawód nauczyciela to bardzo ważna i odpowiedzialna praca, która uczy cierpliwości, kreatywności dając bardzo wiele w zamian. Szczery uśmiech maluchów równa się szczęście i bezpieczeństwo.

Prywatnie mama 12 letniego Mateusza i zapalona ogrodniczka.


mgr Urszula Koc

Jestem oddanym i pełnym pasji nauczycielem z kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji przedszkolnej. Jestem zaangażowana w tworzenie pozytywnego i angażującego środowiska uczenia się, w którym uczniowie czują się wspierani i zmotywowani do osiągnięcia założonych celów. Wierzę w pielęgnowanie miłości do nauki i staram się, aby moje zajęcia były interesujące i istotne dla życia uczniów. Moja filozofia nauczania opiera się na dostosowywaniu mojego podejścia do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, zapewniając, że otrzyma on spersonalizowaną edukację. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, które pozwalają mi w maksymalny sposób urozmaicić czas spędzany w przedszkolu. Są to:

 • „Kodowanie na dywanie”
 • „Sensoplastyka”
 • „Lego Education”
 • „Glottodydaktyka”
 • „Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”
 • „Jak w codziennej pracy z dziećmi zwiększyć ich poziom koncentracji oraz pomóc im lepiej radzić sobie z emocjami”
 • „Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, czyli jak bawić się muzyką poważną”
 • „Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”

  mgr Adrianna Dzieniszewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie ukończyłam studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jako nauczyciel kieruję się przyjaznym nastawieniem i empatią, co pozwala mi budować silne relacje z dziećmi. Wierzę, że wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa są kluczowe dla prawidłowego rozwoju każdego malucha. Łatwo nawiązuję kontakt z najmłodszymi, dzięki czemu lepiej rozumiem ich potrzeby.
Praca z dziećmi jest dla mnie nie tylko zawodowym wyborem, ale również źródłem nieustającej inspiracji. Bardzo lubię kreatywnie działać z dziećmi, a moje zdolności plastyczne oraz muzyczne stanowią dodatkowe wparcie w tym zakresie. Planuję poszerzać swoje kwalifikacje w tych obszarach, aby jeszcze bardziej wzbogacić doświadczenia edukacyjne maluchów.
Jako nauczyciel jestem zaangażowana w rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. Moim celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wspieranie pełnego rozwoju każdego dziecka. Razem staramy się tworzyć inspirujące środowisko, które sprzyja odkrywaniu świata.